Life Coaching is een van de meest bevredigende en doelgerichte beroepen van de wereld. Uitgaande van een ervaringsgerichte opleiding biedt de coach de klant direct en snel persoonlijke ondersteuning aan mede door zijn levenservaring. Kennis verkregen door ervaring is veel beter en vele malen nuttiger dan kennis uit boeken of DVD’s. 

Life Coaching is een roeping dat een beroep wordt. Zo hebben life coaches in hun hart nood om iedere dag opnieuw mensen te helpen. Daarbij is het van belang dat de coach goed voor zichzelf zorgt en zich in de eerste plaats stelt. Dit is niet egocentrisch maar geldt voor het waken van z’n eigen grenzen en het leveren van kwaliteitsvolle coachings. Voor zichzelf zorgen gebeurt op meerdere niveaus: fysisch, mentaal, energetisch en emotioneel. Als coach is het belangrijk om emotioneel congruent te zijn om op die manier de onderstroom zo zuiver mogelijk te houden. Door te coachen waak je dus als leermeester EN leerling ook over je eigen mentale vrijheid en gezondheid!

Wat fijn is aan dit beroep is dat het niet tijds- en plaatsgebonden is. Coachen kan je doen wanneer je wil en vooral waar je wil: op het strand, in de bergen, over Skype, thuis… Iedereen heeft wel eens wat ondersteuning nodig of zit met een vraag. Zo kunnen er op korte tijd levens veranderd worden.

BECAUSE LIFE COACHES WANTS TO MAKE A DIFFERENCE IN THE WORLD!