Maak kennis tijdens onze OPENDEUR dag met Coachen met Paarden.

 

Geen ervaring met paarden nodig!

Geen training van paarden!

Geen manège!

Wat dan wel?

 

Een heel effectieve methode van coaching waardoor je snel tot de kern van je vraag komt – met behulp van de feedback van de paarden tijdens oefeningen vanop de grond. Je krijgt dus nieuwe inzichten en vaak zijn slechts enkele sessies nodig om weer verder te kunnen.

 

Moeite om je eigen plek te vinden?

Waar ligt je grens?

 

Zijn je grenzen wel duidelijk en ben je consequent? Of wil je je grenzen verleggen? Samen met de paarden kun je onderzoeken hoe het is om uit je comfortzone te stappen. 

 

Kort traject,

snel resultaat!

 

Omdat paarden zich niet voor de gek laten houden door mooie praatjes en een ‘gemaakte houding’ kom je veel eerder tot de kern. Paarden spreken lichaamstaal en hoeven geen ‘ware betekenis’ uit onze gesproken taal te filtreren.

 

Waarom paarden?

Transparantie!

 

Paarden zijn zo gevoelig dat ze meteen oppikken wanneer een persoon iets zegt en er zich niet naar gedraagt of zegt wat hij denkt maar eigenlijk iets anders voelt (incongruentie). Paarden kunnen door hun aangeboren alertheid van prooidier dat alles ziet, hoort en ruikt, subtiel waarnemen en weerspiegelen. Dat toont zich ook in de interactie met jou, als tijdelijk lid van de kudde.

 

Geen woorden maar Paarden!

 

Coachsessies met één of meerdere paarden als ‘co-coach’ zijn een hele mooie aanvulling op ‘normale’ coachsessies omdat niet alles in woorden kan geuit worden. Ervaren en voelen is heel anders. Het paard geeft je inzicht in je eigen gedrag, je sterktes én zwaktes.

 

 

Het paard als co-coach

Onvoorwaardelijk en zonder vooroordelen

 

Paarden ver-oordelen en be-oordelen niet, hebben geen verborgen agenda en lachen je niet uit. De coachsessies met hen zijn daarom een veilige plek om je te uiten. Zij aanvaarden je onvoorwaardelijk zoals je bent.

 

Hier en nu

 

Daar waar wij mensen vaak met het verleden of de toekomst bezig zijn, zijn paarden altijd bezig met het hier en nu. Als jij bezig bent met iets anders dan met het paard, dan komt er geen samenwerking tot stand. Paarden zijn meesters in mensen in het hier en nu brengen.